I 2001 ble det første GlobeLAN arrangert av en vennegjeng på Borgheim ungdomsskole. I tiden frem til våren 2004 ble det arrangert seks arrangementer på privat basis, og vi stifter formelt organisasjonen GlobeORG som overtok ansvaret for arrangementene, i tillegg til at det var ønskelig at organisasjonen skulle gjøre mer enn å bare arrangere GlobeLAN. Formålsparagrafen i de første vedtektene sa at foreningen skulle «drive ungdomsarbeid, spesielt rettet mot, men ikke begrenset til, ny teknologi».

Organisasjonen arrangerte GlobeLAN videre med stort sett to arrangementer i året i Tønsbergområdet, og i 2010 forsøkte vi oss på et nytt arrangement i Larvik, som vi kalte LarvikLAN, med den intensjonen at dette skulle videreføres som to forskjellige arrangementer, men dette ble lagt på is etter ett arrangement. GlobeLAN ble videreført og er blitt arrangert siden. GlobeLAN har historisk sett hatt fokus på spillkonkurranser, sceneinnhold, kreative løsninger, og det å være en sosial arena for datainteressert ungdom.

Våren 2016 bestemte styret seg for å satse på flere typer arrangementer, og ikke bare datatreff. For å støtte opp under dette ble navnet på organisasjonen byttet til Vestfold Digitale Ungdom (VDU). Etter en idédugnad er det ble det forsøkt å starte opp flere nye arrangementer, og i 2016 drev VDU med følgende:

  • Kodeklubben Tønsberg – et samarbeid med Tønsberg og Nøtterøy bibliotek for å lære barn og unge å programmere.
  • GlobeLAN – datatreff med fokus på det sosiale, spill og kreativitet.
  • QuadCore – faste treff hver uke for å bygge og fly droner.

Høsten 2017 bestemte vi oss for å legge ned QuadCore, og heller opprette Kodeklubben Horten, i samarbeid med Horten bibliotek.

Organisasjonen har også planer om flere typer arrangementer, og er alltid interessert i å bidra til utvikling av nye typer arrangementer for barn og unge.

Sentralt i alle VDUs arrangementer står følgende prinsipper:

  • Sosialt
  • Kreativitet
  • Problemløsning
  • Ansvar for unge mennesker
  • Lagarbeid
  • Teknologi og spill

Datainteressen er sterk blant dagens ungdom, og mange ungdommer føler seg ikke tilpass i tradisjonelle aktiviteter som idrett, musikk eller utendørsaktiviteter. VDUs visjon er å tilby ungdommen et sted der de kan utfolde sin datainteresse sammen med jevnaldrende og likesinnede. Vi jobber derfor aktivt for at ungdommen skal komme seg ut av huset og møte andre de kan dele kunnskaper og erfaringer med, samt å finne nye venner de kan dele kule spillopplevelser med, og generelt dyrke hobbyen de brenner for, men som i mange år har vært tabu på grunn av mangel på forståelse om hva aktivitetene egentlig handler om.

VDU har alltid sett det som et sentralt prinsipp at alder ikke skal være en hindring for å få ansvar for store og små ting. Ansvar utvikler et ungt menneske på en veldig god måte, og vi anser det som viktig å alltid hjelpe ungdommen med å se sitt potensiale og utfordre seg selv.

Lagarbeid står sentralt ved våre arrangementer. Medlemmene må jobbe sammen i lagspill, jobbe på prosjekter sammen, eller samarbeide for å få gjennomført et arrangement.

Kreativitet og teknologi går som hånd i hanske. Skal man skape noe gjennom programmering trenger man å kunne tenke utenfor boksen. Det er viktig for VDU på best mulig måte tilrettelegger for at våre medlemmer får muligheten til å utvikle sine kunnskaper og utforske nye felter innenfor teknologi. Dette er også viktig for å vise at det finnes noe mer enn spill innenfor f.eks datainteressen.