Det er kontaktinformasjon til barnet vi spør om, ikke foresatte. E-post-adresse kan være til foresatte hvis ønskelig. Etter innmelding får du epost med betalingsinformasjon.

Medlemstype ungdomsmedlem: for personer under 26 år. For personer over 25 år er det voksenmedlem som gjelder.