styremøte

Styremøte 17 august 2016

Den 14.08.2016 ble det avholdt styremøte i Vestfold Digitale Ungdom et månedlig møte i Tønsberg Rådhus. Det ble holdt orientering fra hvert styremedlem, og budsjettet ble diskutert.

 

Referat

Tilstede: Lars Åge, Gabriella, Edvin, Andreas, Malin, Christian

Meldt forfall: Bjørn Gustav

Ikke møtt:

Møtested: Tønsberg rådhus, 14. august kl. 1600

 

Referat

  • Orienteringer (O)

    • Lars Åge