Årsmøte 2017

Før årsmøtet blir det laserworld og bowling på Kilden kino fra klokka 1200, for de av medlemmene som har lyst til dette. Etter møtet setter vi frem mat, brettspill, Playstation og HTC Vive for de som har lyst til å være med å spille litt.
 
Det innkalles med dette til årsmøte for 2017.
På årsmøtet skal vi velge nytt styre i organisasjonen, og diskutere hva vi skal jobbe med dette året.
Tid: Søndag 22. januar klokken 1500
Hvor: Vestfold Digitale Ungdoms kontorer i Storgata 20 (inngang mot Nedre Langgate), Tønsberg
Hvem: Alle medlemmer som har meldt seg inn på vår hjemmeside, eller som har vært deltager på noen av våre arrangementer i løpet av året (GlobeLAN, QuadCore, Kodeklubben Tønsberg).
 
Saksliste:

 1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 2. Styrets årsmelding
 3. Regnskap og revisorberetning
 4. Vedtektsendringer
 5. Valg
  • Styrets leder
  • 6 styremedlemmer
  • Revisor

 
 
Vedlegg sak 2:
Styrets årsmelding er tilgjengelig her
 
Vedlegg sak 3:
Regnskap og revisorberetning legges ut nærmere møtet.
 
Vedlegg sak 4:
Styret foreslår følgende vedtektsendringer:

Medlemsår:

 

Setningen i punkt 4.2 “Medlemsår og regnskapsår skal følge kalenderåret”. Endres til “Medlemsskap gjelder for et år av gangen. Regnskapsåret følger kalenderåret”

 

Prosjektgrupper

 

Nytt punkt 4 i vedtektene, nåværende punkt 4 flyttes til 5:

 

Styret kan oppnevne prosjektgrupper. Prosjektledere, og dennes eventuelle stedfortreder velges av styret. Øvrige medlemmer velges av prosjektleder. Funksjonstid fastsettes av styret.

Prosjektledere tiltrer styret som observatører med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett

Dersom prosjektleder er fast medlem av styret, tiltrer stedfortreder som observatør til styret. Dersom ikke stedfortreder er valgt, velges en observatør av og fra prosjektgruppen, etter at denne er valgt.

 

Rusfritt

Nytt punkt 1.3: “Alle aktiviter skal være rusfrie”